آتش سوزی واحدهای مسکونی
بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است ،اهمیت این بیمه تا آنجا است که درکشورهای توسعه یافته تقریبا” هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه آتش سوزی نباشد

بیمه نامه آتش سوزی واحد های مسکونی

الف) منازل مسکونی :

مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد .

ب) مجتمع های مسکونی :

مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد که توسط مدیر ساختمان یا هیئت مدیره بیمه می گردد.

ج) جامع منازل مسکونی :

در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش سوزی ، انفجار، صاعقه ، سیل ، طوفان ، زلزله ، ترکیدن لوله ها ، سقوط هر وسیله یا شیئی ، سرقت با شکست حرز و برخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار می گیرد ، همچنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص که در اثر حادثه مشمول بیمه اتفاق افتد تحت پوشش قراردارد . علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی برای هر یک و هزینه پزشکی او یا همسرش که بر اثر حادثه ایجاد می شود نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .

طرح های بیمه ای اتش سوزی واحد های مسکونی بیمه آسیا شامل چه مواردی است؟

    1. گواهی منازل مسکونی :

صدور این بیمه نامه به صورت انفرادی ممکن می باشد و به صورت های زیر ارائه می شود :

الف ) بیمه نامه با پوشش خطرهای اصلی (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار)

ب) بیمه نامه با پوشش خطرهای اصلی وخطرهای تبعی خاص هرمنطقه جغرافیایی ،دراین طرح ساختمانهای باسازه سنتی نیز بیمه میگردد.

    1. طرح پارسه (سرقت اثاثیه منزل برای آپارتمانها)

بیمه نامه طرح پارسه خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجاروسرقت اثاثیه منزل را پوشش می دهد که ويژه آپارتمانهاي مسكوني مي باشد و شامل چندين گروه سرمايه اي است.

    1. طرح زلزله :

خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ،آتش سوزی ،صاعقه ،انفجاروزلزله است وبا توجه به زلزله خیزی منطقه به دودسته کم خطر و پر خطر تقسیم شده اند،درصورتیکه مورد بیمه سازه ای غیر از فلز و یا بتون باشد به هنگام خسارت ، قاعده نسبی حق بیمه اعمال خواهد شد ،درهر خسارت ۱% مبلغ بیمه شده به عنوان فرانشیزکسر خواهدشد.

    1. طرح اصناف :

بیمه نامه طرح اصناف ویژه اماکن تجاری – اداری (مناطق کم خطرو پرخطر ) می باشد .این طرح خطرات آتش سوزی ،صاعقه و انفجار ،زلزله ،مسئولیت مالی ،عدم النفع ،غرامت فوت و هزینه پاکسازی را تحت پوشش قرار می دهد.

با بیمه آسیا حامی غرب همراه شما هستیم